Opatrenia Koronavírus

OZNAM

CSS ANIMA vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

-  sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,

-  máme plán preventívnych opatrení,

-  máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19,SARS-  CoV)

- v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,

- činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

 

Kontaktné osoby, ktoré odpovedajú na otázky (spojené s opatreniami zariadenia v súvislosti s COVID-19) počas pracovného týždňa v čase od 9:00 do 12:00 hodiny sú:

Mgr. Martina Sihotská

Mgr. Alena Holková

Na telefónnom čísle: 044/55 333 27

 

V súvislosti s nariadením krízového štábu platí v CSS ANIMA až do odvolania

                             ÚPLNÝ ZÁKAZ NÁVŠTEV

 

Sociálne poradenstvo je poskytované:

- telefonicky na tel. čísle: 044/55 333 27

- mailovou formou: ddlm.socialne@vuczilina.sk, ddlm@vuczilina.sk

 

Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení.

Ing. Peter Huťan, riaditeľ CSS ANIMA

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB