Online Klauniáda

Keďže pretrvávajúca pandemická situácia ešte nedovoľuje, aby naše zariadenie navštívili špeciálne vyškolení zdravotní klauni z o.z. Červený nos Clowndoctors osobne, prijali sme ponuku na online „Klauniádu“ prostredníctvom videohovoru cez notebook. Online „Klauniády“ sa zúčastnilo spolu 11 klientov, ktorí sa vystriedali v skupinkách po dvoch po cca 20 minútach. Privítali ich klauni Gustáv Drozd z Oravy a Milenka Ptáčková až z Moravy. Potešili našich klientov humorných slovom, vtipmi, žonglovaním, pesničkami a snažili sa ich zapájať do rozhovoru s nimi. Klienti sa do rozhovoru zapojili, zaspievali si spolu s nimi, zatlieskali im za každú milú aktivitu a zasmiali sa. Pokiaľ situácia nedovolí stretnúť sa osobne, budeme sa so zdravotnými klaunami stretávať aspoň takto online.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB