Október - mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme klientom dňa 24.10.2019 spríjemnili popoludnie kultúrnym programom. Po úvodnom príhovore pána riaditeľa vystúpili deti zo Základnej školy Janka Kráľa na Podbrezinách.  Pripravili pre klientov dynamický program plný veselých pesničiek, básní a tanca. Program pokračoval  vystúpením členiek domáceho spevokolu „Lipka“ pod vedením pani Anny Háčikovej - zaspievali 4 pripravené piesne a niekoľko ďalších na želanie divákov. Podujatia sa zúčastnilo 51 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB