Október – mesiac úcty k starším

Dňa 24.10.2018 navštívili klientov zariadenia pri príležitosti mesiaca úcty k starším deti z Materskej školy „Agátik“ na Podbrezinách.  Pripravili pre nich program plný pesničiek, básničiek, tanca a divadelnej scénky na motívy rozprávky „Ťahal dedko repku“. Radosť klientom urobili aj  s vlastnoručne vyrobenými papierovými pozdravmi, v ktorých im zaželali peknú jeseň života.  Program pokračoval  vystúpením členiek domáceho spevokolu „Lipka“ pod vedením pani Háčikovej. Spoločne zaspievali 6 piesní. Podujatia sa zúčastnilo 50 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB