Oceňovanie pracovníkov v sociálnych službách

ŽSK si každoročne pripomína dôležitosť práce zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb v Žilinskom kraji. V priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine si prevzalo dňa 19.10.2023 Krištáľové srdce z rúk Eriky Jurinovej, predsedníčky ŽSK 56 pracovníkov, ktorí boli navrhnutí na ocenenie riaditeľmi zariadení sociálnych služieb. Oceneným zagratulovala aj Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorá im zároveň odovzdala ďakovný list za mimoriadne pracovné nasadenie, obetavosť, ľudský a láskavý prístup pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb. Za CSS ANIMA si ocenenie prevzala opatrovateľka Tatiana Majerová za dlhoročnú obetavú prácu pre naše zariadenie. ĎAKUJEME!
  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií