Novoročné posedenie - tvorivé dielne

Dňa 17.01.2020 sa konalo novoročné posedenie pre klientov, ktorí sa aktívne zapájajú do aktivít v rámci tvorivej dielne. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie p. Niková a p. Urbanová im spríjemnili dopoludnie spevom, spomienkami na tradície. Spolu si zaspomínali na prežité vianočné sviatky. Pre klientov bolo pripravené malé pohostenie – káva, čaj a sladké pečivo. Do nového roku si popriali hlavne veľa zdravia a taktiež veľa spoločných príjemných zážitkov počas tohto roka. Na podujatí sa zúčastnilo 14 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB