Novoročné posedenie

V stredu 11.1.2023 sme si popoludnie spríjemnili kultúrnym programom. Členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Liptovskom Mikuláši pod vedením pána Michala Kotiana pripravili pre klientov pásmo hovoreného slova a piesní. K spevu obľúbených pesničiek sa s radosťou pridali aj naši klienti. Hrou na harmonike k výbornej nálade prispel pán Ľubomír Kura z Podbrezín.  Na podujatí sa zúčastnilo 34 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB