Návšteva zo ZŠ na Podbrezinách

Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov dňa 28.3.2018 navštívilo našich klientov 27 žiakov 1. stupňa ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách. V rámci výtvarnej výchovy a krúžku „Tvorivé dielne“ pre nich vyrobili krásne papierové pozdravy a rôzne dekoratívne výrobky s veľkonočnou tematikou. Darčeky žiaci osobne odovzdávali klientom na ich bytoch a svojou návštevou im urobili veľkú radosť. V spoločenských miestnostiach a vo vstupnej hale si zároveň žiaci mohli prezrieť tvorbu našich klientov.      

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB