Návšteva žiakov zo ZŠ na Podbrezinách

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov dňa 20.12.2019 navštívili našich klientov pani učiteľka a 19 žiakov štvrtej triedy zo ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách. V rámci výtvarnej výchovy a krúžku „Tvorivé dielne“ pre nich vyrobili krásne papierové pozdravy a rôzne dekoratívne výrobky s vianočnou tematikou. Darčeky žiaci osobne odovzdávali klientom na ich bytoch a svojou návštevou im urobili veľkú radosť.      

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB