Návšteva predsedníčky ŽSK

Dňa 18.10.2018 sa v priestoroch nášho zariadenia pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším, uskutočnilo stretnutie pani predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej so seniormi. Stretnutia sa na pozvanie pani predsedníčky zúčastnili aj ďalší vzácni hostia – p. Ing. Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí, Mgr. Anna Dvorščáková, poslankyňa Zastupiteľstva ŽSK a koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Tereza Prielomková. V úvode každá z nich predstavila seba, svoju činnosť a vízie do budúcnosti. Neskôr dostali priestor  účastníci z radov seniorov – klienti zariadení sociálnych služieb, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, členovia niektorých klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, aktívni seniori blízkych obcí. Hosťom kládli rôzne otázky, oboznámili ich so svojimi radosťami, ako  aj s tým, čo ich v živote trápi. V príjemnej atmosfére spoločne živo diskutovali na rôzne témy, najčastejšie s pani predsedníčkou, ktorá reagovala na ich podnety a objasňovala princípy vzťahu ŽSK k seniorom. Na záver stretnutia daroval pán riaditeľ všetkým trom kytice kvetov a pani predsedníčke navyše zdobený peceň chleba. Pán Šoučík, dlhoročný klient nášho zariadenia a autor viacerých publikácií, daroval p. Jurinovej svoju knihu o Západných Tatrách.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB