Návšteva klaunov z OZ Červený nos

Dňa 30.10.2017 medzi našich klientov zavítala vzácna návšteva - zdravotní klauni z OZ Červený nos. Klauni Gustáv a Olinka navštívili 45 klientov, ktorým spríjemnili popoludnie svojim spevom, tancom a scénkami s rekvizitami. Klienti na ich návštevu reagovali veľmi pozitívne, pripojili sa k nim spevom aj tancom, nadviazali s nimi rozhovor. Ich prítomnosť im vyčarila úsmev na tvári a zlepšila náladu.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB