Návšteva kina

Dňa 18.11.2022 popoludní navštívilo 5 klientok v sprievode personálu moderné multikino „Golden Apple Cinema“ v obchodno-zábavnom centre RGB Liptov v Liptovskom Mikuláši. Dve z nich boli v priestoroch tohto kina s nami po prvýkrát. Dej českej romantickej komédie „Prezidentka“ sa klientkám veľmi páčil.  Po skončení sa vyslovili, že by si návštevu kina opäť rady zopakovali.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB