Návšteva detí zo ZŠ na Podbrezinách

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov dňa 21.12.2018 navštívilo našich klientov 16 žiakov 1. stupňa ZŠ Janka Kráľa na Podbrezinách. V rámci výtvarnej výchovy a krúžku „Tvorivé dielne“ pre nich vyrobili krásne papierové pozdravy a rôzne dekoratívne výrobky s vianočnou tematikou. Darčeky žiaci osobne odovzdávali klientom na ich bytoch a svojou návštevou im urobili veľkú radosť.      

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB