Návšteva cukrárne

Dňa 17.8.2022 sme po týždni opäť zašli do cukrárne, tentokrát s inou skupinou klientov. S aktivitou boli všetci zúčastnení spokojní.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB