Mikulášske posedenie

Dňa 6.12.2018 sme pre klientov pripravili obľúbené mikulášske posedenie. Na začiatku s milým programom vystúpili detičky z Materskej školy Agátik na Podbrezinách. Zahrali divadielko na motívy rozprávky o pampúšikovi, zaspievali, zatancovali a zarecitovali krásne básničky. Klientov obdarovali vlastnoručne vyrobeným papierovým vianočným pozdravom. Ich šikovnosť ocenil aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi (pani Mikulášová, čert a anjel). Neskôr sa prítomní klienti zapájali do pripravených úloh od Mikuláša - hádanky, vedomostné otázky a spoločný spev obľúbených pesničiek. Mikuláš na záver všetkých obdaroval balíčkom s doboškou, džúsom a mandarínkou. Podujatia sa zúčastnilo 61 klientov. Tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť posedenia v jedálni, prekvapili s balíčkami Mikuláš, anjel a čert priamo na ich bytoch.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB