Mikuláš

Tohtoročné stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi bolo výnimočné. Medzi našich klientov po prvýkrát zavítal „skutočný“ Mikuláš – umelec, pán Miroslav Kasprzyk. Popredný slovenský mím žije a umelecky pôsobí v Liptovskom Mikuláši, vo svojom rodnom meste. Stretnutie s ním bolo pre našich klientov nezabudnuteľné. Vykúzlil výbornú atmosféru a úsmev na tvári u všetkých prítomných. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi – anjelom (sociálna pracovníčka, pani Holková) a čertom (dcéra našej klientky, pani Morongová) - na záver všetkých obdarovali balíčkom plným dobrôt. Od našej klientky, pani Stachovej, dostal Mikuláš na pamiatku farebný obrázok. Podujatia sa zúčastnilo 54 klientov. Ostatných klientov, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili posedenia v jedálni, navštívili a potešili s balíčkami priamo na ich bytoch.

Ešte raz by sme sa chceli aj touto formou poďakovať pani Morongovej a pánovi Kasprzykovi za ich ochotu prísť do nášho zariadenia nezištne a bez nároku na odmenu. Obaja sú ľudia s veľkým srdiečkom. Ďakujeme!!!

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB