Mikuláš

Mikulášsku tradíciu sme si pripomenuli v pondelok 6.12.2021. Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozdali klientom štedré balíčky. V malých skupinkách si spoločne s klientmi zaspievali a zatancovali na vianočné pesničky.  Imobilných klientov navštívili individuálne na ich bytoch. Všade priniesli dobrú náladu a smiech. Nechýbali ani básničky a vtipy. Mnohí klienti sa chceli s touto netradičnou návštevou odfotiť. Počas celého dňa sa snažili sviatočnú atmosféru podporiť aj ostatní zamestnanci v mikulášskych čiapkach.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB