Mikuláš

Tohtoročné stretnutie s Mikulášom sa uskutočnilo 4.12.2020. Prebiehalo veľmi netradične – tento raz medzi nás nezavítali deti s kultúrnym programom a Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštevovali klientov individuálne na ich bytoch. Priniesli so sebou dobrú náladu, smiech a vianočné piesne. S niektorými klientmi si spoločne zaspievali, s inými sa na pamiatku odfotili. Odovzdali im balíček s viacerými doboškami, čokoládou a mandarínkou. K navodeniu správnej atmosféry sa pridali aj ďalší zamestnanci, ktorí tento deň pracovali s mikulášskymi čiapkami alebo veselými vianočnými čelenkami.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB