Mikuláš

 

Dňa 6.12.2017 sa v zariadení uskutočnilo mikulášske posedenie. Klientov aj tento rok navštívila vzácna návšteva - Mikuláš, čert a anjel. Pre klientov pripravili rôzne úlohy a hádanky, nechýbala recitácia básní a spoločný spev obľúbených pesničiek. Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu vo forme cukríkov. Pre všetkých klientov boli pripravené balíčky s doboškou, džúsom a mandarínkou. Podujatia sa zúčastnilo 67 klientov a zo stretnutia odchádzali s dobrou náladou. Klientov, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili podujatia v priestoroch jedálne, navštívili Mikuláš, anjel a čert priamo na bytovej jednotke.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB