MDŽ

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien všetky klientky osobne navštívil pán riaditeľ. Zablahoželal im k sviatku, poprial pevné zdravie a odovzdal karafiát. Klientky boli z jeho návštevy milo prekvapené, kvietok ich veľmi potešil.

Chceme tiež poďakovať nášmu klientovi pánovi Františkovi Rynešovi, ktorý tak ako v minulosti, aj tento rok obdaroval kvietkom viaceré zamestnankyne a klientky zariadenia.  

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB