Konferencia Rodina rodine

Na Úrade ŽSK sa 18.10.2023 uskutočnila celokrajská konferencia zameraná na možnosti pomoci a podpory rodine pri starostlivosti o príbuzného z pohľadu ŽSK a ďalších subjektov v kraji. Celokrajská konferencia bola určená prioritne pre sociálnych pracovníkov miest, obcí, poskytovateľov sociálnych služieb, nemocníc a zamestnancov ÚPSVaR. Cieľom bolo informovať o možnostiach, kompetenciách a nástrojoch pomoci rodine pri starostlivosti o svojho príbuzného tak, aby zotrval čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, resp. rodine. Za CSS ANIMA na konferencii vystúpili Mgr. Ivana Horvátová, ktorá prítomných oboznámila s informáciami o službe včasnej intervencie a možnosťami pomoci rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov a Mgr. Mária Grajciarová, ktorá prezentovala službu podpora samostatného bývania, na čo slúži a ako funguje.
  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií