Klauni z o.z. Červený nos

Prvá tohtoročná návšteva špeciálne vyškolených zdravotných klaunov z  o. z. Červený nos Clowndoctors sa uskutočnila 24.1.2020. Klienti boli ich návštevou nadšení, s elánom sa zapájali do spoločných aktivít – o. i. spomínali  na  veselé zážitky, niektorí  si  zaspievali,  iní  sa s Oľgou a Klárou na pamiatku odfotili. Spoločne prežité chvíle priniesli smiech a dobrú náladu 23 seniorom.

V roku 2020 budú klauni v našom zariadení prinášať radosť pravidelne – stretnutia s nimi  budú prebiehať raz mesačne. Prispeje to k zlepšeniu psychického a celkového zdravotného stavu klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB