Klauni z o.z. Červený nos

Dňa 27.9.2019 spríjemnili 30 klientom jesenné popoludnie dvaja zdravotní klauni z o. z. Červený nos Clowndoctors – tentokrát spolu s Olinkou prišla  Želka Chrobáková z Hýb.  V tomto roku to bolo už tretie stretnutie, klienti si na návštevy klaunov veľmi zvykli, pri ich odchode im pripomínajú, aby za nimi prišli aj nabudúce. S radosťou sa zapojili do spoločných aktivít, zatancovali si, zaspievali veselé pesničky a veľa sa nasmiali.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB