Klauni z o.z. Červený nos

Návšteva zdravotných klaunov z o. z. Červený nos seniorov osvieži, prinesie im do bežného dňa humor, hudbu, objatie, spomienky. Keď má človek nadhľad a zachová si zmysel pre humor, ľahšie prekonáva rôzne životné úskalia. Smiech má zmysel v každom veku. V našom zariadení tomu nebolo dňa 20.3.2019 inak. Klienti boli návštevou klaunov nadšení, spoločne si zaspievali a nechýbal smiech a dobrá nálada. Klauni navštívili 32 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB