Klauni z o. z. Červený nos Clowndoctors

V piatok 13.8.2021 klientov navštívili vyškolení zdravotní klauni z o. z. Červený nos Clowndoctors. Klauni Olinka a Želka tentokrát s klientmi rozoberali tému chystania si výbavy do manželstva. Želka sa pochválila svojimi výšivkami a zaujímalo ju, čo všetko pred svadbou patrí žene do výbavy.  Prítomným zahrala na ukulele a spoločne si zaspievali ľudové pesničky „Jedna druhej riekla“ a „Ešte som sa neoženil“. Klientov ich návšteva zaujala, aktívne sa zapájali a spoločne žartovali.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB