Katarínska zábava

     Dňa 25.11.2019 sme v zariadení pripravili Katarínsku zábavu. Po úvodnom príhovore pána riaditeľa sa štyria klienti spolu s pracovníčkami  p. Háčikovou a p. Urbanovou ostatným predstavili v scénke na motívy piesne „Vydávali Cigánku“, s ktorou naše zariadenie reprezentovali 17.10.2019 na podujatí Žilinský Oskar v obci Turie.  Po tomto vystúpení prítomným do tanca s hudobným sprievodom p. Hamráčka veselé pesničky spievala p. Elenka Križianová. V prestávke si klienti pochutili na bublanine s čajom a neskôr sa ďalej pokračovalo v zábave. Klientom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť spoločnej zábavy v jedálni, bola odovzdaná bublanina na ich bytoch. Na podujatí sa zúčastnilo 53 klientov.  

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB