Jesenná výstava "Za oknami našich zariadení"

V priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline je v období od 17. do 27. septembra 2018  nainštalovaná výstava „Za oknami našich zariadení“. Tohto roku prebieha jej VIII. ročník. Na výstave si môžu návštevníci pozrieť výrobky a práce klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a v prípade záujmu si niektoré z nich zakúpiť. Tak ako po minulé roky, ani tentokrát na výstave nechýba ani naše zariadenie.

V galérii sú ukážky prác nielen nášho zariadenia ale aj iných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktoré sa na výstave zúčastňujú. 

 

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB