Jesenná výstava

V období od 10. do 27. septembra 2019 bola v priestoroch foyera Úradu ŽSK v Žiline nainštalovaná výstava „Za oknami našich zariadení“, na ktorej sme sa tradične zúčastnili aj my.  Výstava výrobkov a prác s jesennou tematikou klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je veľmi obľúbená, v tomto roku prebiehal už jej IX. ročník.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB