Hipoterapia

Dňa 18.7.2019 sa uskutočnilo stretnutie s pani Jančuškovou, majiteľkou firmy „Gazdáčik“ vo Vitálišovciach. Tentokrát navštívila naše zariadenie spolu so štyrmi koníkmi  (okrem Leonky, Peniky a Fifa po prvýkrát prišiel aj poník Čibo). Ich prítomnosť klientom urobila veľkú radosť, viacerí z nich sa  napriek prvotným obavám odvážili pohladkať koníky prvý raz v živote a boli z toho nadšení. Jedna klientka sa na Leonke krátko previezla, ostatní ich hladkali, alebo česali kefou.

Pani Jančušková porozprávala klientom základné informácie o prítomných koníkoch a o ich kŕmení. Ako poďakovanie sme pre koníky pripravili suchý chlieb a jablká, pre pani Jančuškovú a dievčatá sladkú odmenu. Na aktivite sa zúčastnilo 16 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB