Fašiangy

Veselé fašiangové obdobie sme v našom zariadení oslávili dňa 27.2.2019. Program začal vystúpením členov domáceho spevokolu „Lipka“, ktorí si okrem pesničiek pripravili aj scénku pochovávania basy. Svojím spevom prišla klientov potešiť pani Elena Križianová, vychovávateľka z Evanjelickej ZŠ J. Janošku v Liptovskom Mikuláši. Viacerí klienti si spolu s ňou zaspievali obľúbené piesne a nechýbal ani tanec. Tradíciu karnevalových masiek si pripomenuli klienti aj  zamestnanci rôznymi kostýmami (bača, Chaplin, myš, šašo, kovboj, cigánky,....). Ako pohostenie sa podávali šišky a ovocný čaj. Na fašiangovej zábave sa zúčastnilo 65 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB