Fašiangy

Dňa 7.2.2018 sa v našom zariadení v popoludňajších hodinách uskutočnila fašiangová zábava. Svojimi pesničkami v štýle repete prišli klientov potešiť štyria členovia Klubu seniorov z Ondrašovej. Pri príležitosti fašiangov sa do karnevalových kostýmov prezliekli aj viacerí klienti a zamestnanci zariadenia. Klienti si zaspievali známe pesničky a niektorí si aj zatancovali. Ako pohostenie sa podávali šišky a ovocný čaj. Na podujatí sa zúčastnilo 51 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB