Fašiangová zábava

Fašiangové obdobie sme v našom zariadení oslávili v piatok 10.2.2023. Program začal  vystúpením 2 klaunov z OZ Červený nos Clowndoctors. Klauni Olinka a Gusto si pripravili  bohatý program plný kúziel a veselých scénok, do ktorých zapojili aj prítomných klientov. Po nich vystúpili členovia klubu seniorov z mestskej časti Okoličné, ktorí sa predstavili básňami a spevom piesní.  K spevu známych pesničiek sa pridali aj naši klienti. Tradíciu karnevalových masiek si pripomenuli klienti aj  zamestnanci rôznymi kostýmami. Po kultúrnom programe si vychutnali šišku s ovocným čajom alebo kávou. Na záver nasledovala voľná zábava pri reprodukovanej hudbe a s chuťou si zatancovali. Na podujatí sa zúčastnilo 58 klientov. Tých, ktorí sa z rôznych dôvodov spoločnej akcie nezúčastnili, navštívili sociálni pracovníci v maskách aj so šiškou na bytoch. Taktiež ich navštívili aj zdravotní klauni, keďže ich vystúpenie nevideli v jedálni. Takýmto netradičným návštevám sa veľmi potešili.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB