Fašiangová zábava

Pri príležitosti fašiangového obdobia sme dňa 12.2.2020 zorganizovali tradičnú zábavu. Po príhovore pána riaditeľa si vedúca spevokolu p. Háčiková pripravila scénku v maske čašníka Lojza Klinčeka. Členky domáceho spevokolu „Lipka“ zaspievali niekoľko pesničiek a nechýbala ani scénka pochovávania basy. Spevom klientov potešila pani Elena Križianová, vychovávateľka z Evanjelickej ZŠ J. Janošku v Liptovskom Mikuláši.  Klienti mali výbornú náladu, pridali sa k spevu a viacerí si s chuťou zatancovali. Zamestnanci aj klienti sa poobliekali do rôznych karnevalových kostýmov (striga, kúzelníčka, bača, vodník, upratovačka, indiáni, turistka,...). Ako pohostenie sa podávali šišky a ovocný čaj. Na fašiangovej zábave sa zúčastnilo 61  klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB