Domov domovu 2018

Dňa 3. októbra 2018 sa už po desiatykrát konalo kultúrno-spoločenské podujatie „Domov domovu“. Tento raz bol organizátorom DSS a ZpS Zákamenné. So svojimi vystúpeniami sa ho zúčastnili klienti zo 14 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Z nášho zariadenia si dvaja klienti s jedným zamestnancom pripravili scénku s názvom „Operácia žlčníka“. Humornou formou s použitím netradičných nástrojov chirurg a sestrička operovali pacienta, ktorého trápili žlčníkové kamene. Prítomní sa na scénke zabávali, účinkujúci zožali veľký potlesk. Na konci programu dostala každá účinkujúca skupina pamätný list a balíček darčekov.  

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB