Domov domovu

Dňa 10. októbra 2017 sa uskutočnil IX. ročník kultúrneho podujatia „Domov domovu“, organizátorom ktorého bolo tento rok Centrum sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Strednej odbornej školy rybárskej v Mošovciach. Po slávnostnom otvorení nasledovali spoločensko-zábavné vystúpenia klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V programe nechýbal spev, prednes básní ani tanec. Klienti nášho zariadenia sa prezentovali módnou prehliadkou, na ktorej ich sprevádzali žiaci Evanjelickej základnej školy v Liptovskom Mikuláši. Naši klienti boli odmenení pekným spoločným darčekom a ďakovným listom. Vystúpenia boli veľmi pekné, vyvolali dobrú náladu, klienti odchádzali s príjemnými zážitkami. 

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB