Deň narcisov

Dňa 13.4.2018 prebiehal 22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky „Deň narcisov“. Verejno – prospešnú zbierku organizuje  Liga proti rakovine. Ako každý rok, aj tento sme sa do zbierky zapojili, dobrovoľným  finančným príspevkom ju podporili klienti, ich rodinní príslušníci i zamestnanci zariadenia. Pripnutím žltého kvietka sme chceli vyjadriť onkologickým pacientom symbolickú podporu.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB