Deň chôdze

        Dňa 4.10.2019 sa 5 klientov v sprievode personálu zúčastnilo XXIII. ročníka podujatia pod názvom „Hore Váhom, dolu Váhom“. Tradičný Deň chôdze opäť pripravili Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, mesto Liptovský Mikuláš, Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s ďalšími organizátormi. Podujatie je veľmi obľúbené a zapájajú sa doňho kolektívy i jednotlivci bez rozdielu veku a zdravotného stavu. Naši klienti popri rieke Smrečianke absolvovali dve stanovištia, na každom  dostali pečiatku na registračný formulár. Na pamiatku sa odfotili s „pltníkom“ (pán Peter Vrlík, člen Matice slovenskej v L. Mikuláši). Radosť im urobilo aj malé občerstvenie, ktoré sme si vzali so sebou (káva, dobošky a cukríky). Napriek chladnejšiemu počasiu sa im jesenná prechádzka páčila, jedna klientka sa potešila náhodnému stretnutiu s vnukom.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB