Deň chôdze

Dňa 5.10.2018 pripravili Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky, mesto Liptovský Mikuláš, Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s ďalšími organizátormi tradičný Deň chôdze. Podujatie pod názvom „Hore Váhom, dolu Váhom“ malo už XXII. ročník.

Obľúbené podujatie je určené kolektívom i jednotlivcom bez rozdielu veku a zdravotného stavu. Z nášho zariadenia sa na ňom zúčastnili v sprievode zamestnancov 12 klienti (5 klienti na vozíčkoch a 7 mobilných klientov), ktorí popri rieke Smrečianke absolvovali dve stanovištia. Na každom z nich dostali pečiatku na registračný formulár a cukrík. Klientom sa prechádzka páčila, niektorí z nich stretli svojich známych a vnúčatá. Obdivovali jesennú prírodu a spoločne sme pomenovávali okolité pohoria Západných, Vysokých a Nízkych Tatier zaliate slnkom.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB