Darčeky k mesiacu úcty k starším

Dňa 26.10.2021 nás prekvapili detičky z Materskej školy na Podbrezinách, ktoré spolu s pani učiteľkami pre našich klientov vlastnoručne vyrobili papierové darčeky. Prišli nám ich odovzdať v rámci vychádzky. Kvôli aktuálnym opatreniam sa nemohli stretnúť s klientmi osobne, darček prevzal pán riaditeľ. Aj touto cestou im ešte raz veľmi pekne ďakujeme!!!  

Následne sme v zariadení privítali návštevu zástupcov Mesta Liptovský Mikuláš. Z rúk viceprimátora Ing. Rudolfa Urbanoviča a vedúcej sociálneho odboru Mgr. Eriky Sabakovej pán riaditeľ prevzal krabice plné vitamínov, krížoviek a poukaz na kultúrne podujatie od žiakov Základnej školy na Nábreží Dr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Jednalo sa o materiálnu zbierku pre seniorov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb na území mesta, ktorú zorganizovala mikulášska radnica v rámci mesiaca úcty k starším. Jej cieľom bolo vyzbierať vitamínové doplnky a krížovkárske časopisy, ktoré by seniorom pomohli udržať zdravie a spríjemnili obdobie obmedzených návštev príbuzných v zariadeniach. Do zbierky sa zapojilo množstvo obyvateľov mesta, občianske združenia, kluby seniorov ako aj žiaci základných a materských škôl. Týmto všetkým darcom srdečne ďakujeme.  

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií