Dar obchodného centra Stop shop

Dňa 20. decembra naše zariadenie navštívili pracovníčky z oddelenia manažmentu obchodného centra Stop shop v Liptovskom Mikuláši pani Veronika Pelánová Víťazová a pani Lucia Záborská. Na základe predchádzajúcej komunikácie nám pre potreby zariadenia darovali nákupné poukážky a hry v celkovej hodnote 700,- €. Tento dar bude slúžiť pre klientov našej prevádzky na Podbrezinách, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení a taktiež detským klientom od 0 do 7 rokov, ktorým poskytujeme sociálnu službu ambulantnou a terénnou formou v rámci služby včasnej intervencie. Za tento pre naše zariadenie veľmi cenný dar v mene celého kolektívu klientov aj zamestnancov srdečne ĎAKUJEME.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií