COVID Semafor

Smernica "Covid semafor" je zverejnená v časti "Dokumenty"
  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB