Canisterapia

Dňa 19. januára po prvýkrát v novom roku 2019 do nášho zariadenia zavítali pani Zuzana Čenková a jej psík Dobby. Spoločne navštívili na bytových jednotkách deviatich klientov. Všetkým stretnutie so psíkom navodilo radosť a zlepšilo náladu. Pani Čenková klientom porozprávala zaujímavosti o starostlivosti o svojich psíkov (dokopy chová troch) a veľa veselých situácií, ktoré spolu s nimi zažila.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB