Canisterapia

13. 2. 2024 sa konala v našom zariadení canisterapia. Zariadenie opäť navštívila pani Niňajová so psíkom Akimom. Skupinovej a individuálnej terapie sa zúčastnilo 20 prijímateľov sociálnej služby.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Pracovisko „Pálkovo centrum“

Na našej internetovej stránke používame nevyhnutné súbory cookies. Tieto cookies slúžia na zabezpečenie prevádzky tejto internetovej stránky. Viac informácií