Canisterapia

Na aprílovej canisterapii, ktorá sa uskutočnila 26.4., sa zúčastnilo 21 klientov. Pani Mgr. Veronika Kubáňová prišla s 3 psíkmi a pre klientov opäť pripravila zaujímavé úlohy zamerané na logické myslenie.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB