Canisterapia

Dňa 25.10.2022 sa v zariadení uskutočnila canisterapia pod vedením pani Mgr. Veroniky Kubáňovej.  Radosť 23 klientom urobili tento raz 2 psíky - Eliška a Mini a zajačik Barnabáš. Terapia prebiehala skupinovou formou v spoločenskej miestnosti, ako aj individuálne na bytoch imobilných klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB