Canisterapia

Dňa 21.9.2022 sa opäť v našom zariadení uskutočnila pod vedením pani Mgr. Veroniky Kubáňovej canisterapia so psíkmi Eliškou a Happy. Klientov potešila aj možnosť pohladkať zajačika Barnabáša. Pani Kubáňová pripravila úlohy na rozvoj jemnej motoriky, pohybových a pamäťových schopností. Terapia prebiehala skupinovou formou v spoločenskej miestnosti, ako aj individuálne na bytoch imobilných klientov. Zúčastnilo sa na nej 22 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB