Canisterapia

Dňa 24.8.2022  sa uskutočnila pod vedením pani Mgr. Veroniky Kubáňovej canisterapia so psíkmi Eliškou a Mini, ktorá bola v našom zariadení po prvýkrát. Klientom urobila radosť aj prítomnosť zajačika Barnabáša. Pani Kubáňová opäť pripravila zaujímavé úlohy na rozvoj jemnej motoriky, pohybových a pamäťových schopností. Terapia prebiehala skupinovou formou v spoločenskej miestnosti, ako aj individuálne na bytoch imobilných klientov. Zúčastnilo sa na nej 23 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB