Canisterapia

Dňa 8.6.2022  sa uskutočnila canisterapia so psíkmi Happy a Eliškou pod vedením pani Mgr. Veroniky Kubáňovej. Zúčastnilo sa na nej 20 klientov. Pani Kubáňová pripravila rôznorodé úlohy aj pre klientov – niektorými si precvičili jemnú motoriku, iné boli zamerané na posilnenie nôh. Terapia prebiehala skupinovou formou v spoločenskej miestnosti, ako aj individuálne priamo na bytoch imobilných klientov. Prítomnosť psíkov klientom zlepšila náladu, tešia sa na ďalšie stretnutie.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB