Canisterapia

V stredu 27.4.2022 sa druhýkrát v tomto roku uskutočnila canisterapia so psíkmi Happy a Eliškou pod vedením pani Mgr. Veroniky Kubáňovej. Opäť boli pripravené rôzne úlohy nielen pre psíkov, ale aj klientov. Klientov potešila aj možnosť pohladkať si zajaca Barnabáša. Canisterapie sa zúčastnilo 20 klientov.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB