Canisterapia

V sobotu 16.12.2017 po dlhšej pauze do nášho zariadenia opäť zavítala Zuzka Čenková so svojim psíkom Dobbym. Spoločne navštívili na bytoch jedenástich klientov, ktorí majú kladný vzťah ku zvieratkám. Klienti veľmi radi Dobbyho hladkajú, z ruky mu podajú granulky a tešia sa z jeho psích kúskov, ktoré im predvádza. Canisterapia pozitívne vplýva najmä na psychickú pohodu človeka a pomáha pri riešení psychologických, citových a sociálno - integračných problémoch. Návšteva psieho terapeuta má u našich klientov veľký úspech a bude sa opakovať pravidelne raz mesačne podľa možností Zuzky a Dobbyho.

  • ZpS, DSS, ŠZ a SVI
  • Útulok
  • Krízové stredisko "Pálkovo centrum" a ZNB